กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา ป.ตรี และ ป.โท ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง : นักการทูตปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :
ป.ตรี 15,000 -16,500
ป.โท 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 
ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซ้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานต้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไต้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสารต้านการทูตและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ และใข้ประกอบการกำหนดและดำเนินนโยบายของรัฐบาล ในด้านการทูตและต่างประเทศ จัดทำข้อมูลภูมิหลัง ประเด็นการหารือ ประเด็นการประขุม จดบันทึกการสนทนา การประขุม และประสานงานสำหรับการเยือน การประขุมระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานต้านกงสุล เข่น งานต้านสัญซาติและนิติกรณ์ และการช่วยเหลือคุ้มครอง คนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น งานต้านพิธีการทูต เข่น การอำนวยความสะดวกต้านเอกสิทธิ้และความคุ้มกันทาง การทูตแก่คณะทูตานุทูต กงสุลในประเทศไทย และงานเกี่ยวกับระเบียบพิธีการทูต เป็นต้น รวมทั้งงานต้านสารนิเทศ เข่น การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยแก่การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งติดตาม ข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ประเทศไทย และงานการทูตเพื่อวัฒนธรรม การทูตเพื่อประซาขน เป็นต้น ความรู้

– ทักษะและสมรรถนะที่ผู้สมัครสอบควรมี
ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ความเปลี่ยนแปลงในต้านต่าง ๆ ในประเทศไทยและในโลก มีความรอบคอบ รอบรู้ มีความตื่นตัวสนใจที่จะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลามีความสามารถ ในการสื่อสาร เจรจาโน้มน้าว สามารถปรับตัวไต้ดี มิความสามารถในการประสานงานมีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาท ในการเข้าสังคม มีความละเอียดอ่อนและข่างสังเกต มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล มีความรู้ ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความรู้ภาษาต่างประเทศอื่นด้วย ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

เปิดรับสมัครทางอินเอตร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

กดเพื่อดูรายละเอียดคุณสมบัติและช่องทางการเปิดรับสมัคร
 

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

เปิดรับสมัครทางอินเอตร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

https://mfa.thaijobjob.com/

 

 

 

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!