กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 50 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 ตำแหน่ง

ตำแหน่งและ วุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัคร 

1.นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2.บรรณารักษ์ 1 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

3.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) 5 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

7.นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

8.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

9.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านจุลชีววิทยา 6 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
การรับสมัครสอบ

10.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านเคมี 12 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

11.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านชีววิทยา 1 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

12.ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี 4 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

13.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

14.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

15.นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

16.นักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป”

หรือ https://dmsc.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

สมัครได้ที่นี้ https://dmsc.thaijobjob.com/

 

 

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!