กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หลายจังหวัด ปวส และ ม.3 เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

 • ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางสาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  (กรุงเทพ)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางสาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางสาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตำแหน่งพนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 10,430 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ (มศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • การเปิดรับสมัคร
  ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และ วันเวลาการเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!