กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี และ ปวช. หลายอัตรา ตั้งแต่วัน 23 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
– และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยา การประมง ทางชีวประมง ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
– และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
– และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ หรือ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
– และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
– และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
– และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 https://dmcr.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียดคุณสมบัติและช่องทางการเปิดรับสมัคร
 

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

สมัครได้ที่ https://dmcr.thaijobjob.com/

 

 

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!