กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-25 ตุลาคม 2562

รายละเอียดตำแหน่ง

พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง  กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 • ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สังกัดสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  (1) สนับสนุนงาน ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  (2) สนับสนุนงาน ด้านการขยายเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความเข้มแข็ง เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  (3) ประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
  (4) สนับสนุนงานทุกกิจกรรม/โครงการ ของสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
  จำนวน 2 ตำแหน่ง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย แผน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
  (2) จัดทำและประสานแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
  (3) ดำเนินการจัดทำมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
  (4) นำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 • ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา สังกัดกองศาสนพิธี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  (1) ปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล
  (2) ปฏิบัติงานพระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมราชูปถัมภ์
  (3) ปฏิบัติงานรัฐพิธี และศาสนพิธี
  (4) ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ดูรายละเอียด  http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-download.php?did=3745

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครด้วยตนเอง
โดยขอรับและยื่นใบสมัครสอบได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ระหว่างวันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

 

error: Content is protected !!