Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

 

 • กรมการสัตว์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพศชาย
 • เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัครประจำปีงบประมาณ 2564 
 • จำนวน 50 อัตรา
 • ในตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข สังกัด กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับเงินเดือน
 • ระดับ พ.2 ชั้น 15 (8590 บาท) และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
 • ไม่รังเกียจสุนัข
 • หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัครด้วยตนเอง (ถ่ายสำเนาให้ชัดเจน จำนวน ๑ ชุด) พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 120  บาท

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และ 13.00 – 16.00 นาฬิกา
 • ณ ศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!