Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563

 • รายละเอียด
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
 • เงินเดือน : 37680 บาท
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา :
  – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  – ปริญญาเอก
 • รายละเอียดวุฒิ :
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • หรือ ได้รับวุฒิปริญญาโท และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • หรือ ได้รับวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • – มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 • – ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในทางตรงและทางอ้อม

 • การสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่
 • ชั้น 8 ห้อง 20808 กรมการค้าภายใน เลขที่ 563  ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!