fbpx

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม – 7 เมษายน  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม – 7 เมษายน  2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์ใหญ่)
 • จำนวน 21 อัตรา
  • พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร รร.กส.กส.ทบ. จำนวน 4 อัตรา
  • พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร กสษ.1 กส.ทบ. จำนวน 11 อัตรา
  • พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร กสษ.2 กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร กสษ.3 กส.ทบ. จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.6)

 • ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (สัตว์เล็ก)
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.6)

 • ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร
 • จำนวน 6 อัตรา
  • พนักงานการเกษตร รร.กส.กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานการเกษตร กสษ.1 กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานการเกษตร กสษ.2 กส.ทบ. จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานการเกษตร กสษ.3 กส.ทบ. จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.6)

 • ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.6)

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.6)

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถทุ่นแรง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.6)

 • ตำแหน่ง ช่างกลการเกษตร
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกลโรงงาน หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • การสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถเข้ากลุ่ม แอพพลิเคชั่นไลน์ และส่งใบสมัคร ทาง QR CODE ท้ายใบรับสมัครสอบคัดเลือก
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม – 7 เมษายน  2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • การสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถเข้ากลุ่ม แอพพลิเคชั่นไลน์ และส่งใบสมัคร ทาง QR CODE ท้ายใบรับสมัครสอบคัดเลือก
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม – 7 เมษายน  2564
 • ที่มา : http://103.151.253.66/~vrdarmy/vrd/index.php/2020-09-17-05-03-50/189-640599

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!