กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 12  มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 12  มีนาคม 2564

 • ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • ปฏิบัติงาน ณ กรมการขนส่งทางบก (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)
 • ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 • มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • อัตราว่าง 8 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 11280  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

 • ผู้ประสงค์สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบและดำเนินการสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 1ถึงวันที่ 12  มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!