fbpx

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา /เงินเดือนสูงสุด 19250 เปิดรับสมัคร 2 – 17 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา /เงินเดือนสูงสุด 19250 เปิดรับสมัคร 2 – 17 มีนาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
 • เงินเดือน : 17500-19250 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 5 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • รายละเอียดวุฒิ : รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
 • เงินเดือน : 17500-19250 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 10 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • รายละเอียดวุฒิ : รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!