fbpx

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือน 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ปริญญาตรี หลายสาขา หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือน 18,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 • วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเทคนิคเลย
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 20 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเทคนิคถลาง
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 •  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 5 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 6 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • วิทยาลัยสารพัดพิษณุโลก
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

ประกาศรับสมัคร 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!