fbpx

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ชั้น 3 (มุขหลัง) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตั้งแต่ วันที่  8 – 16 กรกฎาคม 2564 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • การรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่  19 – 23 กรกฎาคม 2564 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!