fbpx

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่ วันที่  7 – 27 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตั้งแต่ วันที่  7 – 27 กรกฎาคม 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสำหรับรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,500 บาท

 • คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่  7 – 27 กรกฎาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่  7 – 27 กรกฎาคม 2564
 • ที่มา : https://www.dlt.go.th/

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!