สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี/ป.โท ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 31,000 บาท

 • ตำแหน่ง นักวิชาการระดับกลาง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 31,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาเอกจาก สาขาเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์หรือ นโยบาย สาธารณะ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ
  • อายุ 30 – 40 ปี
 • รับสมัคร ตั้งแต่ 14 – 21 ธันวาคม 2564 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการระดับต้น
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 26,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • รับสมัคร ตั้งแต่ 15 – 25 ธันวาคม 2564 

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • รับสมัคร ตั้งแต่ 15 – 22 ธันวาคม 2564 

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!