fbpx

TOT ทีโอที เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ป.ตรีหลายสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ทีโอที TOT เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ป.ตรีหลายสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพ ฯ
 • จำนวน 7 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. ) สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Computer Information, Computer Information System, Computer Science, Information Technology, Internet and E-Commerce Technology, Internet and Multimedia Engineering หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง วิศวกร
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพ ฯ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. ) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง นักการตลาด
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพ ฯ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ทางการตลาด

 • ตำแหน่ง นักบริหารผลิตภัณฑ์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพ ฯ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี

 • ตำแหน่ง นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) กรุงเทพ ฯ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ /การจัดการ

 • การรับสมัคร สมัครงานผ่านระบบ Online
 • โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่าน
 • https://www.tot.co.th/ 
 • http://recruit.tot.co.th/register1/
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!