กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 สิงหาคม 2563

 • รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 อัตรา
 • โดยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน

 • คุณสมบัติ
 •  จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี


 • วันเวลาและสถานที่
 • กำหนดวันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 • กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์ :
 • วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 3
 • 75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • การส่งใบสมัคร : ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]
 • ติดต่อสอบถาม
 • 0 2202 4454 หรือ 0 2202 4449

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!