ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ วันที่ 1 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ วันที่ 1 กันยายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนกฎหมายและบริหารสัญญา
 • ประจำสำนักงานใหญ่ หลักสี่
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประจำสำนักงานใหญ่ หลักสี่
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • การรรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.thod.co.th
 • กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 110
 • หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 1 กันยายน 2563 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
 • การรรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.thod.co.th
 • กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครแล้วส่ง EMS มาที่ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 110
 • หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 1 กันยายน 2563 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!