มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / เงินเดือน 18,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. /  สมัคร 14 – 23 ธันวาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นิติกร
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 • การรับสมัคร
 • การสมัครด้วยตนเอง

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ หรือดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.tnsu.ac.th หัวข้อ“ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
 • ตั้งแต่วันที่ 14  – 23  ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
 • ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333  หมู่ 1  ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 • ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน 300  บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และธนาณัติค่าธรรมเนียมสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่ายในนาม “อธิการบดีมหาวิทยาลัยwww.tnsu.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” การกีฬาแห่งชาติ” (ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาณัติเอง โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • ไปที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
 • โดยวงเล็บมุมซอง ด้านล่างขวาว่า “สมัครพนักงานราชการ” ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 ธันวาคม  2565


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้


 Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!