คปภ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 10 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19500 ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565

สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน 10 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 19500 ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565

 • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
 • สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. ประจำปี 2566


 

  • การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ
 • การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม 25๖๕ สิ้นสุดเวลา 16.00 น.
 • วิธีการสมัคร
 • Download ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและAttach File ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/V1gyLq8RfkW2JQ6C7
 • หลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับรองสำเนาถูกต้องและสแกนเป็นไฟล์ pdf.
 • (1) ใบสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
 • (2) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • (3) ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • โดยส่งไฟล์สแกนรวมเพียงไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับหลักฐานตามที่กำหนดข้างต้น
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!