กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 19500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 9 กันยายน 2565

 • ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • อัตราว่า 2 อัตรา
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • ค่าตอบแทน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 • อัตราว่าง 1  อัตรา
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 •  ค่าตอบแทน  18000  บาท
 •  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้  ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ชื่อตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 • ค่าตอบแทน  19500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 • ค่าตอบแทน 19500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • กลุ่มงาน บริการ
 •  ค่าตอบแท 13800  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

 • ชื่อตำแหน่ง ช่างไม้
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • กลุ่มงาน เทคนิค
 • ค่าตอบแท 13800  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคย ปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และ มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชา การก่อสร้าง

 • ชื่อตำแหน่ง ช่างสี   
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • กลุ่มงาน เทคนิค
 • ค่าตอบแท 13800  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคย ปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5ปี และ  มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 • หรือ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • การรับสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กันยายน  2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ 1- 8 กันยายน 2565
 • ให้ผู้สมัครเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://tmd.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!