สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม – 7 กันยายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 •  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงิเนดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 • การรับสมัคร
 • สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.rajanukul.go.th
 • ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

เลือกซื้อหนังสือ สอบงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ และ อื่นๆ ได้ที่นี้   (คลิกเลย)

หนังสือ พนักงานราชการ (คลิกเลย)ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!