Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง หัวหน้างาน ส่วนจัดระบบขนส่งและซ่อมบำรุง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนประสานงานและบริหารการจัดส่ง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาจัดการโลจิสติกส์  (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตลาดและการขาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด สาขาเศรษฐศาสตร์) สาขาจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 25643

 • ตำแหน่ง หัวหน้างาน ส่วนพัฒนาระบบ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • การรับสมัคร
 • กรอบใบสมัครและแนบเอกสาร ส่งมาที่  ฝ่ายอำนวยการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111  ถนนแจ้งวัฒณะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!