ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • Civil Technician (ช่างโยธา) 1
  • Diploma in Civil or Equipment
  • A few years experience in Instrument field is preferable.

 • Scholarship & Internship : Diploma
  • เป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 และ 2
  • ศึกษาอยู่ในสาขา ดังต่อไปนี้
   • ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างเครื่องมือกล
   • ช่างไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าควบคุม / อิเล็กทรอนิกส์ / เมคคาทรอนิกส์
   • ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม / ช่างโยธา
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดกฎของวิทยาลัย
  • จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • Refinery Operator (พนักงานปฏิบัติการ)
  •  ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์ เชื่อมโลหะ เทคโนโลยีธรณี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Berthing Master
  • B.Sc or equivalent in Naval Academy , Merchant Marine Training Center , University in marine operation branch.
  • Hold class 1 (Deck) master mariner.
  • Age 30-38 years old

 • Mechanical Technician (ช่างเทคนิคเครื่องกล)
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0 – 8 ปี ในสายงานซ่อมบำรุง

 • Electrical Technician (ช่างเทคนิคไฟฟ้า)
  • Bachelor in Engineer –  Instrument, Control Engineering.
  • At least 0-5 years in instrument field.

 • Mechanical Engineer
  • ปวส. ในสาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้าติดตั้ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • Technical Competency Development Staff
  •  Bachelor or higher in HRD with Experience in industrial. System engineer (prefer Industrial). Science (prefer Industrial Science) or any application Engineering or related to Engineering Management.

 

กดเพื่อดูตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย และ รายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!