บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส และ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” ผู้แทนการตลาด “
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เคมีอุตสาหการ วิทยาศาสตร์เคมี เคมีเทคนิค บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงานขายน้ำมันอากาศยาน หรือเรือขนส่ง หรืองานส่งออกน้ำมัน
 • สามารถใช้ Excel ได้ในระดับดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 • Bangchak Corporation Public Company Limited
 • Job Hiring for ” Sustainability Senior Officer “
 • Qualifications
 • – Bachelor’s degree in a relevant discipline; Master’s degree preferred (environmental engineering, economic, industrial engineering, public policy, environmental science, business administration).
 • – At least 5 years experience in Sustainability related topics with environmental expertise and climate change.
 • – Strong analytical, logic, problem solver and systematic thinking skills
 • – Strong written and verbal communication skills in Thai and English.
 • – Good knowledge in sustainability tools such as GRI, DJSI and ISO26000/14000 would be an advantag
 • – Special consideration : Knowledge of environmental impact calculations/assessment, especially on climate change

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” วิศวกร (Engineer) “
 • คุณสมบัติ
 • – ปริญญาโท วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ สาขาเคมีระบบควบคุม คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ นวัตกรรม บริหารธุรกิจ(MBA) ระบบสารสนเทศ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • – มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิต และการบริหารโครงการ
 • – มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชอบนำเสนอความเปลี่ยนแปลง
 • – มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ จับประเด็น และเชื่อมโยงงาน
 • – มีทักษะหรือความสนใจด้านเทคโนโลยีดิจิตัลและระบบสารสนเทศ
 • – หากมีประสบการณ์หรือผลงานทางด้าน Process Control, Process Simulation, IoT, Data Analytics, Computer Programming: Python, C, SQL, Matlab เป็นต้นหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Executive Technology) “
 • คุณสมบัติ
 • เพศหญิง/เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทในเครือบางจากฯ
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา “
 • คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สายเทคนิค ด้านไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเลคทรอนิคส์
 • สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 • Bangchak Corporation Public Company Limited
 • Job Hiring for ” Marketing Communication ” Position
 • Qualifications
 • Bachelor’s or Master’s in Marketing Communication, Marketing, or related fields
 • At least 3 years of experience in Online Communication / Social Media / Marketing PR
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!