สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ป.ตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2564

  • ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  • มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อดำเนินโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในการปองกันและปราบปรามการฉอฉลประกันภัย”
  • จำนวน 5 อัตรา ดังนี้


  • การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 18-  25 ตุลาคม 2564เวลา16.30 น.
  • วิธีการสมัคร
  • Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร
  • พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/1v6Lr91rCCbhFkMt7
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!