สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง วิชาการ
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • ตำแหน่ง ธุรการ
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 • ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!