Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสอบตำรวจหา งาน ราชการหางานปวชหางานปวสหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพเปิดสอบตำรวจ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบ สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจำปี 2563 ตั้งแต่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบ สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจำปี 2563 ตั้งแต่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
  • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า






 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ





กดตรงนี้





ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!