กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2565

กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2565

 • ด้วย กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้าง
 • เป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ
 • กลุ่มงานบริการ
 • จํานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  11280 บาท  ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ  2000 บาท
 • พนักงานธุรการ
 • กลุ่มงานบริการ
 • จํานวน 2  อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  10430 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะ
 • ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี
 • และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50
 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50

 • การสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาศ
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม  2565 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
 • สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0 2 5 3 4 1 4 7 0
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!