Latest:
งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567งานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการโครงการ
 • สำนักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสาธารณะ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การรับสมัคร
  • ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • หรือส่งใบสมัครทาง Email : [email protected]
  • สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tgo.or.th
 • ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!