Latest:
งาน ราชการงานทั่วไปงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.โทหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาโท ขึ้นไป  ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาโท ขึ้นไป  ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส 1
  • งานติดตามและประเมินผลสำนักนโยบายและแผน
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร เห็นว่าเหมาะสม

  • การรับสมัคร
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร สํานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
  • ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!