กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสุงสุด 23,430 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 1- 29 พฤษภาคม 2563

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสุงสุด 23,430 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 1- 29 พฤษภาคม 2563

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา และ ปวส. ทุกสาขา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา และ ปวส. ทุกสาขา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / ปวส. ทุกสาขา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / ปวส. ทุกสาขา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

Read more

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ปวส ทุกสาขา และ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล พนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด  ปวส และ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท

Read more

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ปวช. ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาต

Read more
error: Content is protected !!