สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 22 มีนาคม 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 22 มีนาคม 2567

ท่าอากาศยานแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 14 มีนาคม 2567

ท่าอากาศยานแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 14 มีนาคม 2567

ท่าอากาศยานน่านนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4 – 8  มีนาคม  2567

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  26 ธันวาคม –  12 มกราคม 2567

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน 5 อัตรา / ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 12 – 16 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลแพร่ บสมัครบุคคลเป็นพนักงาน 5 อัตรา / ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 12 – 16 ก.พ. 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่า นภาค ก ของ กพ. / สมัคร 5- 9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่า นภาค ก ของ กพ. / สมัคร 5- 9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19500 / สมัคร 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี / หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 19500 / สมัคร 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สมัคร 2 – 15 มกราคม 2567

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สมัคร 2 – 15 มกราคม 2567

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 17 พ.ย. 66

โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 17 พ.ย. 66

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 6 – 12 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 6 – 12 พฤศจิกายน 256

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 20 – 27 ตุลาคม 2566

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 20 – 27 ตุลาคม 2566

Back To Top
error: Content is protected !!