ท่าอากาศยานน่านนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 4 – 8  มีนาคม  2567


 • กรมท่าอากาศยาน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง ผู้ดูแลสนามบิน
 • ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนคร กรมท่าอากาศยาน

 • ตำแหน่ง : ผู้ดูแลสนามบิน
 • เงินเดือน : 11280 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 8. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
  (8.1) ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบิน (Airside) ดูแล ความปลอดภัยให้แก่อากาศยานขณะที่มาทำการบินขึ้น – ลง
  ที่ท่าอากาศยาน
  (8.2) ควบคุมดูแลไม่ให้มี เศษวัสดุ สัตว์ ยานพาหนะ หรือบุคคลเข้าไปใน เขตทางวิ่ง ทางขับและลานจอด ดูแลการรุกล้ำแนวเขตสนามบิน บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อยภายในสนามบิน (Airside) รวมทั้งการรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
  (8.3) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  (8.4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

 • การรับสมัคร
 • วิธีการสมัครคัดเลือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 • ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานน่านนคร
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานน่านนคร ระหว่างวันที่ 4 – 8  มีนาคม พ.ศ. 2567
 • ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ จำนวน 300 .- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!