สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สมัคร 2 – 15 มกราคม 2567


  • ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
  • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
  • สนใจสมัครได้ที่ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

  • การรับสมัคร
  •  วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
  • เลขที่ ๑๐๘ หมู่ ๑๓ ตำบลป่าแมต ถนนแพร่ – ลอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร
  • ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!