กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 168 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ชาย และ หญิง / สมัครออนไลน์ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567  (คลิกดูรายละเอียด)

กองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 168 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ชาย และ หญิง / สมัครออนไลน์ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567

กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารออนไลน์ เลือกประจำการได้ถึง 510 หน่วยทหารทั่วประเทศ เปิดรับสมัครแล้ว ถึง มกราคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารออนไลน์ เลือกประจำการได้ถึง 51 […]

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปี 2564 ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม – 10 กุมภาพันธุ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ […]

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 21 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกอง […]

สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (ปรมน.ทบ.) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (ปรมน.ทบ […]

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา เพศ ชาย/หญิง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข […]

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือนสูงสุด 22,750 บาท ตั้งแต่ 23 ถึง 31 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 111 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง26 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน […]

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ม.3/ปวช/ขึ้นไป 86 อัตรา ตั้งแต่เวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพลาธิการทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ม.3/ปวช/ขึ้นไป 86 อัตรา ตั้งแต่เวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพบก เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร ชาย/หญิง 94 อัตรา วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562

กองทัพบก เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร ชาย/หญิง 94 อัตรา วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2563

Back To Top
error: Content is protected !!