กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปี 2564 ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม – 10 กุมภาพันธุ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการกองทัพไทย

Read more

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 21 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

หน่วยบัญชาการสงครามพ

Read more

สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (ปรมน.ทบ.) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักปฏิบัติภารกิจรั

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา เพศ ชาย/หญิง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิ

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 59 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการกองทัพไทย

Read more

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่ 27 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนายร้อยพระจุ

Read more

กองทัพบก เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร ชาย/หญิง 94 อัตรา วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562

กองทัพบก เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญาบัตร ชาย/หญิง 94 อัตรา วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2563

Read more

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ม.6 ขึ้นไป / 100 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เ

Read more

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ชายและหญิง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ชายและหญิง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!