สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 127 อัตรา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ บรรจุทั่วประเทศ ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 127 อัตรา ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ บรรจุทั่วประเทศ ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566

Read more

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 16500 / สมัคร 2 – 12 ธันวาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับส

Read more

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 33 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 22,750 / ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 33 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง / เงินเดือนสูงสุด 22,750 / ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565

Read more

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. พิเศษ/E-EXAM / ภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. พิเศษ/E-EXAM / ภาค ก. ประจำปี 2563 แล้ว (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน) 

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ 1  ถึง 22 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

กรมประมง (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 9 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 9 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน 2563

Read more

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรีหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 7 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอัยการสูงสุด

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับโอนข้าราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Read more
error: Content is protected !!