กองทัพบก เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 2,610 อัตรา / ชาย และ หญิง / สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึง 6 มกราคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

กองทัพบก เปิดรับสมัค

Read more

กองทัพบก เปิดรับสมัครทหารออนไลน์ เลือกประจำการได้ถึง 510 หน่วยทหารทั่วประเทศ เปิดรับสมัครแล้ว ถึง มกราคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัค

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปี 2564 ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม – 10 กุมภาพันธุ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการกองทัพไทย

Read more

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 21 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

หน่วยบัญชาการสงครามพ

Read more

สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก (ปรมน.ทบ.) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักปฏิบัติภารกิจรั

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 70 อัตรา เพศ ชาย/หญิง ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ วันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิ

Read more

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา ม.3 / ปวช./ ปวส. ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 18 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ

Read more

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 44 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-30 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร พนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 54 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร พนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 54 อัตรา

Read more
error: Content is protected !!