อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 32 อัตรา / หลายตำแหน่ง /  ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ / ตั้งแต่บัดนี้ – 26 พฤศจิกายน 2566


 • ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขยายฐานองค์กรของอุทยานฯ ดังนี้
  1. ตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งพนักงานการเงิน จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ จำนวน 8 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Content Creator) จำนวน 2 อัตรา
  5. ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา
  6. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 2 อัตรา
  7. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 4 อัตรา
  8. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง (CIMO)) จำนวน 2 อัตรา
  9. ตำแหน่งช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  10. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค จำนวน 2 อัตรา
  11. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา
  12. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 • ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยานฯ สามารถดูรายละเอียดและกรอกข้อมูลใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์
  https://www.step.cmu.ac.th/news_job.php
 • ตั้งแต่บัดนี้ – 26 พฤศจิกายน 2566


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ





กดตรงนี้





ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!