อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน / จำนวน 18 อัตรา / หลายตำแหน่ง /  ป.ตรี หลายสาขา / สมัครบัดนี้ ถึง 5 มีนาคม 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน / จำนวน 18 อัตรา / หลายตำแหน่ง /  ป.ตรี หลายสาขา / สมัครบัดนี้ ถึง 5 มีนาคม 2566


 • อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่​
 • ตำแหน่งที่เปิดรับทั้งหมด​ 18 อัตรา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับทั้งหมด​ 18 อัตรา

 • 1. ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา
 • 2. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 2 อัตรา
 • 3. ตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 อัตรา
 • 4. ตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานสร้างคอนเทนต์) จำนวน 2 อัตรา
 • 5. ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ จำนวน 2 อัตรา
 • 6. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 อัตรา
 • 7. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจชุมชนและสนับสนุนโครงการภาครัฐ จำนวน 4 อัตรา
 • 8. ตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร จำนวน 2 อัตรา

 2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
 2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
 2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) รายละเอียด
 2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานสร้างคอนเทนต์) รายละเอียด
 2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
 2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
 2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจชุมชนและสนับสนุนโครงการภาครัฐ รายละเอียด
 2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด

 กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!