อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน / จำนวน 18 อัตรา / หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัครบัดนี้ ถึง 1 มกราคม 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน / จำนวน 18 อัตรา / หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / สมัครบัดนี้ ถึง 1 มกราคม 2566


  • อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่​
  • ตำแหน่งที่เปิดรับทั้งหมด​ 18 อัตรา

  • 1. ตำแหน่งพนักงานบัญชี 2 อัตรา
  • 2. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 2 อัตรา
  • 3. ตำแหน่งวิศวกรโยธา​ 2 อัตรา
  • 4. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล​ 2 อัตรา
  • 5. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม 2 อัตรา
  • 6. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ 6 อัตรา
  • 7. ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 อัตรากดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!