กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 / ทาง email 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนกลาง)
 • ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
 • กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18000  บาท
 • สถานที่ในการปฏิบัติงาน ส่วนกลาง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 • ได้ที่เว็บไซต์เปิด https://dsdw.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
 • E-Mail : [email protected] ระหว่าง 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ใบสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!