สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน 24 อัตรา / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด ทั่วประเทศ /ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน 24 อัตรา / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด ทั่วประเทศ /ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2565

 

  • วิธีการสมัคร
  • ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ QR CODE ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้
  • และกรอกข้อมูลการสมัครงานโดยระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการ
  • สมัครให้ครบถ้วนผ่านระบบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/
  • ภายในเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากผ่านการสรรหาให้นำส่งเอกสารการสมัครตามที่ระบุ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

 


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!