Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566งานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสมัครงานราชการ 2566สอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน 5 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา + / สมัคร – 30 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน 5 อัตรา / ป.ตรี หลายสาขา + / สมัคร – 30 พฤษภาคม 2566 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 3-4 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัดส่วนประสานและบริหารการจัดทำแผน ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs

 

 • ตำแหน่งนิติกร 3-4 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัดส่วนนโยบายกฎหมายเพื่อ SMEs ฝ่ายกฎหมาย

 

 • ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-4 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัดส่วนบริหารโครงการตามมาตรการภาครัฐ 1
  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

 

 • ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-4 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัดส่วนบริหารโครงการตามมาตรการภาครัฐ 2
  ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

 

 • ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 3-4 จำนวน 1  อัตรา
  สังกัดส่วนการจัดการและพัฒนำฐำนข้อมูล SMEs และ SMEs Big Data
  ฝ่ำยข้อมูลและสำรสนเทศ

 • วิธีการสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านระบบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/
  โดยกรอกข้อมูลการสมัครงาน และระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสาร หลักฐานการสมัคร
  ให้ครบถ้วน ภายในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลำ 16.30 นกดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!