สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 10 อัตรา / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด ทั่วประเทศ / ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 10 อัตรา / ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค หลายจังหวัด ทั่วประเทศ / ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2566


  • วิธีการสมัคร
  • ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ QR CODE ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้
  • และกรอกข้อมูลการสมัครงานโดยระบุตำแหน่งที่สมัคร พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครและเอกสารหลักฐานการ
  • สมัครให้ครบถ้วนผ่านระบบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/
  • ภายในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

 


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!