รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 19 อัตรา ปวช./ปวส. เงินเดือนสูงสุด 12,690 บาท ตั้งแต่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน 19 อัตรา ปวช./ปวส. เงินเดือนสูงสุด 12,690 บาท ตั้งแต่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
 • จำนวน 19 อัตรา
 • เงินเดือน 10,440 – 12,690 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปวช. หรื ปวส.
  • ความรู้การจัเก็บรายได้
  • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์  www.srtet.co.th
 • ตั้งแต่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!