Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยด้านกฎหมายทะเล สิ่งแวดล้อมทางทะเลและทรัพยากรทางทะเล จำนวน ๑ อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 ๒๐,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมซึ่งเป็นดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขานิติศาสตร์ เน้นวิชากฎหมายระหว่างประเทศหากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครด้วยตัวเอง/สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 •  พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
 • อัตราค่าจ้าง 15000 – บาท/เดือน
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สมัครด้วยตัวเอง/สมัครทางไปรษณีย์  ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • อัตราค่าจ้าง  15000 .บาท/เดือน
 • สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000  – 25000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขานิติศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ และ/หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สมัครด้วยตัวเอง/สมัครทางไปรษณีย์  ภายในวันที่ 15  มีนาคม 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!