รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 16830 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 อัตรา
 • (อัตราเงินเดือน 16,830 บาท)

 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนแบบราง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการอบรม และจัดทำระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18000 หรือมาตรฐานอื่นๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินรถไฟฟ้าสากล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

 • สมัครทาง  www.srtet.co.th
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!