Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 120 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 3 – 23 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 120 อัตรา ปริญญาตรี หลายสาขา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 3 – 23 มีนาคม 2565 

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • จำนวน 120 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 • ปริญญาตรีสาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://doae.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 3 – 23 มีนาคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://doae.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 3 – 23 มีนาคม 2565 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!