สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้น / หลายตำแหน่ง สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2564

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถเลือกสมัครผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
  • 1) สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/
  • 2) สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สำนักงานจะปิดการรับสมัครทุกช่องทางภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2564  โดยถือเอาวันเวลาที่สํานักงานฯ ประทับรับเป็นสำคัญ หากสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ขอให้ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันปิดรับสมัคร
  • ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
  • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ 29 กันยายน 2554 (ภายในเวลา 16.30 น.)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!