กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัคร 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัคร 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง  พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
 • จํานวน 4 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง  15000 / เดือน
 • (อาจมีการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป หากผลการปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี)

 • การรับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ 3 ช่องทาง
 • ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
 • ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานใส่ของด้วยตนเองที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ฝั่งถนนพระราม 5
 • (จ่าหน้าซอง กรมเอเชียใต้)
 • ส่งไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • วงเล็บที่มุมของด้านล่างขวา สมัครงาน
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตโดยส่งเอกสารหลักฐานมาที่ [email protected]
 • ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องถึงกรมเอเชียใต้ ภายในเวลาราชการของ วันจันทร์ ที่ 4  ตุลาคม 2564
 • ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 12012 หรือ 12074

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!