กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี / ปริญญาโท เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี / ปริญญาโท เงินเดือนสูงสุด 17,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000 – 17,500 บาท
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
    • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • การรับสมัคร
  • ยื่นใบสมัครตามเอกสารแนบ พร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [email protected] 
  • ตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!