สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566


 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • รับสมัครงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 2 อัตรา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา รัฐตาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวซ้อง
 • (หากจบการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ในวันสมัคร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสนใจด้านการเมืองและความมั่นคง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. – 1  ธ.ค. 2566

 • ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมทั้ง
 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. ปริญญาบัตร
 • 3. ใบแสดงผลการเรียน
 • 4. Resume หรือ ประวัติการทำงาน
 • ได้ที่ Email: [email protected]
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งขาติ อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล
 • โทรศัพท์ ๑๒ ๒๘๒ ๓๖๔๑
 • E-mail:[email protected]ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!