สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / 5 อัตรา / เงินเดือน 15000 บาท / สมัคร – 26 พฤษภาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / 5 อัตรา / เงินเดือน 15000 บาท / สมัคร – 26 พฤษภาคม 2566


  • ด้วยกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชนต่างวัฒนธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป จัดจ้าง
  • เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!