Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัคร วันที่ 20 – 27 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัคร วันที่ 20 – 27 กันยายน 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา
 • ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา
 • พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 • ค่าตอบแทนตำแหน่งพนักงานราชการ 18,000 บาท/เดือน
 • ค่าตอบแทนตำแหน่งครูอัตราจ้าง 15,000 บาท/เดือน
 • ค่าตอบแทนต าแหน่งพนักงานธุรการ 15,000 บาท/เดือน

 • คุณสมบัติเฉพาะส าหรับตำแหน่งพนักงานราชการครูอัตราจ้าง
 • 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับวุฒิการศึกษาวิชาเอกทั่วไป
 • 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 • 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
  คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารรับรองการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตที่คุรุสภารับรอง

 • คุณสมบัติเฉพาะส าหรับตำแหน่งพนักงานธุรการ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับเอกสารและยื่นใบ
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!